فصل نامزد بازی های سیاسی!!

این روزها  بازار مکاره نامزدی نمایندگی  و نامزد بازی های سیاسی!  داغ است!

و در این بازار مکاره! چه  دروغها  که گفته نمیشود! 
چه استتارهایی که صورت نمیگیرد! بسیاری که نه، میدانند اصولگرایی چیست  و اصلاح طلبی کدام است. ولایت فقیه چیست. و چرا اصولا  ولایت فقیه؟   مبانی معرفتی آن چیست؟  پشت  این عناوین خود را در  استتار میکنند !!

 از طرفی دیگر اعمال و رفتار آنها نه با ولایت، نه با امامت، نه با اصولگرایی و نه حتی با اصلاح طلبی! هیچ تناسبی ندارد. 
(صد البته همیشه حساب افراد صادق و خادم به خدا و خلق از خائنین و اپورتونیست ها جدا است.)
 اما نیرنگ و فریب روش آنها، دروغ گوئی و  درشت گویی ، منش آنها،   قول های  فراوان همراه با قدم های شتابان،   
تا شاید کوکب بختشان  طلوع  و خلق به آنان رجوع کنند.!
در این مسیر ، صغیر  و کبیر را با تدلیس همراه  میکنند اما پس از پیروزی با کلاه بهروزی بر سر،  و قبای سروری در بر!

 وعده های داده را رها کرده وبه سور چرانی و باده گردانی از مال بیت المال  مشغول،
تا چهار سالی بگذرد و  قولهای بی ریشه آنها در بیشه فراموشی مردم گم شود 
 و دوباره روز از نو و روزی از نو به سراغ مردم بروند برای گدایی رای 
و به قول (رابرت میخلز) دَوری دیگر  از گردش نخبگان ! با  به کار گیری افکار پخمگان به گردش در آید و شیران و روبهان
  در کارزاری دیگر عَلم رزم بر افرازند و با ابزار ویژه خود به هم تازند و در این گیرو دار ،زندگی مردمان ساده دل را جولانگاه  نبرد دروغین خود کنند  .
تا که این بار  بخت کدام شیر ! یا کدام روباه !بر احساس پاک و  بیم و امید  مردمان ، سوار شود  و دوباره دَوری دیگر...

یا رب این نودولتان را با خر خودشان نشان

کاین همه ناز از غلام ترک و استر می‌کنند!!

و این کژتابی راست نخواهد شد مگر این که طرحی نو در انداخته شود و روش گزینش نامزد ها برای رفتن به خانه ملت به گونه ای اساسی تغییر یاید  و گرنه خانه ملت همچنان خانه غیر ملت  خواهد ماند  و این بازی همچنان به نفع فرصت طلبان وضرر محرومان  ادامه خواهد داشت.
اما داستان در این حد پایان نخواهد یافت بلکه مجلس در هر دوره پَسین  بی خاصیت تر از دوره پیشین  خواهد شد. کما اینکه تا کنون شده است.
 و بیم آن است که تئوری جناب ابن خلدون در مورد فروپاشی حکومت ها  در ایران عزیز و به دست همین به ظاهر منتخبان ملت  تحقق یابد. 
که امیدواریم  هیچگاه شاهد آن روز نباشیم.

????????????????????
@roushan88

منبع : روشن88 |فصل نامزد بازی های سیاسی!!
برچسب ها : نامزد ,بازی ,خانه ,سیاسی ,کدام ,نامزد بازی ,دَوری دیگر ,اصلاح طلبی