????پای لنگ‌ انقلابیون؟

???? برخی افراد انشالله انقلابی  در تحلیل مواضع اخیر  رهبر انقلاب در مورد تصمیم سران قوا،دچار شک و تردید شدند. که چرا رهبری انقلاب از روحانی حمایت کرده است!

این نگاه باز تولید همان  نگاهی است  در صفین در ماجرای حکمیت،  امام  علی(ع) را کافر دانست  که باید توبه کند!!
 و مشابه رفتاری است که برخی در(ساباط)  با امام حسن(ع) داشتند. و  بر ایشان  شوریدند. 
و فقیه  ظاهر بین آنها (سلیمان بین صُرد خزائی )امام را  مذّل المومنین! نامید.
@roushan88

منبع : روشن88 |????پای لنگ‌ انقلابیون؟
برچسب ها : ????پای لنگ‌